Profita de oportunitatea de a urma ONLINE Cursuri GDPR vizand Protectia Datelor Personale oferite de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart prin online chiar daca te afli in
CURS GDPR - DPO structura cod COR 242231
NOU: Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor
Pachet GDPR: Cursuri & Kituri GDPR - 3999 lei
NOU: Expert Dezvoltare Durabila structura cod COR 242232

Curs Expert European Dezvoltare Durabila redus la 3999 lei

Curs online de Dezvoltare Durabila de tip LifeLong LearningCurs online Expert European Dezvoltare Durabila structura cf. cod COR 242232 cf Legii 156/2022

Cursul de Dezvoltare Durabila a fost lansat în Iunie 2022, fiind un raspuns la necesitatea conformarii organizatilor la preverderile impuse de Legea 156/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

La final, în urma unei evaluări finale care se realizează online, absolvenții cursului Expert European Dezvoltare Durabila primesc Certificatul de Absolvire (nu diploma de participare) și Suplimentul descriptiv (ce dovedește competențele dobândite), eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” realizată împreună cu Academia Română, precum și cu suportul tehnic și logistic al Euro Market - Elmarcont srl.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” a fost realizată împreună cu Academia Română in Septembrie 2012, împreună şi cu amabilul sprijin în favoarea internaționalizării noilor abordări educaționale din partea Ministerului Educației și Cercetării și că Fundația EUROLINK - Casa Europei, care a inițiat-o, Catedra fiind Membră a Rețelei European Network for Education and Training (Germania), fiind și membră a Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.
În contextul celei de-a XIX-a ediții a Galei ”Comunicații Mobile”, precum și cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea Catedrei Internaționale ”Jean Bart” (CIO-SUERD), ca și a 25 de ani de la înființarea Casei Europei ”EUROLINK”, eforturile întreprinse în favoarea promovării în practică a Transformării Educației prin sistemul ”lifelong learning”, recomandat de UNESCO Institute for Lifelong Learning (Hamburg) și de către Consiliul Uniunii Europene, au fost recompensate prin decernarea ”Diplome de Excelență” și a medaliei jubiliare Comunicații Mobile – Digital Transformation Council (București – Hotel Continental, 9 decembrie 2022).

ACADEMIA ROMÂNĂ este o instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română, fiind o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european.

Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată drept unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) – Consiliul Internațional pentru Știință. Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) - Consiliul Internațional pentru Știință.

Un număr de peste 2500 de practicieni din sectorul public, mediul privat, academic și ONG, inclusiv rezidenți în alte state UE, și-au aprofundat competențele în cele mai diverse domenii inter-disciplinare.

Cursurile organizate de Catedra Internațională Onorifică Jean Bart sunt inițiate și se desfășoară conform sistemului promovat de UNESCO Institute și al recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning” (vezi detalii).

(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”

Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
București, Senatul României, 27 septembrie 2012


România are o nouă meserie, expert în dezvoltare durabilă, suntem primii în Europa, iar până în anul 2026 va avea 2.000 de astfel de experţi, a declarat, marţi, Laszlo Borbely, consilier de stat în Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, relatează Agerpres.
Certificatele de Absolvire, cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, sunt eliberate de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategie UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU”. De asemenea, CIO-SUERD ”Jean Bart” este reprezentată în cadrul Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.

Prin urmare, vă invităm să vă formați și specializați persoana desemnată ca Expert European in Dezvoltare Durabila, urmând online Cursul Expert European in Dezvoltare Durabila, ce reprezintă un program de formare continuă, instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru certificarea personalului desemnat pe această poziție.


Noțuni introductive

Acest Curs de Dezvoltare Durabila (Expert & Consultant European Sustenabilitate) are ca scop de a ne deschide ochii și de a ne schimba viața, schimbandu-ne viziunea despre modul in care ne vedem locul pe Pământ și ce putem face pentru a-l face mai bun pentru toți în VIITOR!

În urma intrării în vigoare a Legii nr. 156/2022, s-a introdus în Codul administrativ prevederea că autoritățile/ instituțiile publice din administrația publică pot stabili funcția/funcțiile publice specifice de execuție de expert dezvoltare durabilă.

Atat organizatiile private cat si cele publice poarta responsabilitatea pentru o dezvoltare durabila a activitatii luand in considerare factorii specifici pentru protejarea mediului.

Astfel, autoritățile/ instituțiile publice din administrația publică centrală și locală, cu atribuții în implementarea activităților specifice privind dezvoltarea durabilă, inclusiv cele din Planul național de redresare și reziliență, pot stabili funcția/ funcțiile publice specifice de execuție de expert dezvoltare durabilă, în următoarele condiții:
 • dacă atribuțiile postului presupun mai mult de 50% activităţi specifice pentru dezvoltare durabilă, aferente implementării de proiecte sau alte activităţi (inclusiv cele din PNRR), denumirea funcției publice respective se poate schimba în cea de “expert în dezvoltare durabilă”;
 • funcțiile publice de expert dezvoltare durabilă se pot stabili și prin transformare/ înființare, dacă nu există funcții publice de execuție cu atribuțiile mai sus-menționate;
 • pentru autoritățile/ instituțiile publice care au stabilite funcții publice de stat și funcții publice teritoriale sunt aplicabile prevederile art. 402 din Codul administrativ, privind emiterea avizului ANFP la solicitarea acestora;
 • persoanele care ocupă aceste funcții publice trebuie să fie absolvente de cursuri/ programe postuniversitare de formare organizate în conformitate cu standardul ocupațional „Expert dezvoltare durabilă”.

Tematica Curs Expert European Dezvoltare Durabila

Cursul Dezvoltare Durabila este conceput pentru persoanele din sectorul public, mediul administrativ, fiind structurat conform specificatiilor din standardul ocupational cod COR 224232.

Modul I Organizatiile și dezvoltarea durabilă

1. Sectorul public/privat și dezvoltarea durabilă
2. Managementul politicilor publice de dezvoltare durabilă
3. Management și administrație publică/privată

Modul II Dimensiunea economică a dezvoltării durabile

1. Pilonul economic al dezvoltării durabile
2. Implementarea dezvoltării durabile din perspectivă economică

Modul III Dimensiunea socială a dezvoltării durabile

1. Analiza problematicii sociale prin prisma dezvoltării durabile
2. Politici de ameliorare a problematicii sociale relevante pentru dezvoltarea durabilă

Modul IV Dimensiunea de mediu a dezvoltării durabile

1. Managementul mediului și dezvoltarea durabilă
2. Politici publice și strategii de mediu și dezvoltarea durabilă

Grup țintă principal

Cursul Expert European Dezvoltare Durabila este conceput pentru persoanele din sectorul public, mediul administrativ, mediul privat, dar si pentru consultantii individuali.

Cursul Expert European Dezvoltare Durabila trateaza urmatoarele:

 • Coordonarea politicilor publice în domeniul dezvoltării durabile, prin:
 • Participare la elaborarea de documente de politici publice în domeniul administrației publice, social, economic si protecției mediului.

 • Gestionarea implementării politicii guvernamentale privind atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, prin:
 • Utilizarea de tehnici de prelucrare a datelor în raport cu principiile de dezvoltare durabilă, în scopul realizării unor analize cantitative și calitative în domeniile economic, social, protecția mediului;
 • Analiza și interpretarea corelată a datelor economice, sociale și de mediu, prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor, pe baza cărora se vor elabora propunerile de reglementări/ politici publice/ proiecte de dezvoltare durabilă;
 • Realizarea de rapoarte tematice, efectuarea de cercetări aplicate, elaborarea de studii specifice care să contribuie la integrarea, monitorizare și implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și care să evidențieze soluțiile viabile economic, social și de mediu în perspectiva dezvoltării durabile;
 • Formularea de propuneri privind alinierea documentelor de politici publice sau actelor normative la Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, ca parte a procesului de elaborare, monitorizare și evaluare a implementării politicii guvernamentale;
 • Monitorizarea și aplicarea principiilor, normelor, procedurilor, strategiilor specifice de intervenție pentru a diminua riscurile existente privind atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă;
 • Evaluarea gradului de implementare pe domenii/ subdomenii de activitate, conform obiectivelor de dezvoltare durabilă incluse în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României;
 • Oferirea de soluții inovatoare la probleme specifice dezvoltare durabilă.

 • Gestionarea resurselor, prin:
 • Identificarea a resurselor disponibile și necesare (informaționale, umane, materiale și financiare) și a riscurilor aferente, în conformitate cu obiectivele de realizat;
 • Identificarea oportunităților de finanțare a proiectelor dedicate dezvoltării durabile care să urmărească implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ce țin de domeniul de activitate al instituției;
 • Administrarea informațiilor și documentelor, în conformitate cu prevederile legale;
 • Utilizarea eficientă a resurselor;
 • Raportarea constatărilor privind efectele politicilor existente;
 • Utilizarea și participarea la dezvoltarea instrumentelor specifice unei administrații publice eficiente.

 • Comunicarea și relaționarea interpersonală, intra- și inter-instituțională, prin:
 • Implementarea unor strategii de comunicare pentru conștientizarea problematicii dezvoltării durabile;
 • Comunicarea pe problematica dezvoltării durabile cu instituțiile publice, mediul de afaceri, sectorul neguvernamental, mediul academic și alte părți interesate;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu părțile interesate în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă;
 • Implicarea în activități promovare și conștientizare pentru dezvoltare durabilă, inclusiv evenimente, în proiecte comune;
 • Familiarizarea cu rolurile muncii în echipă;
 • Comunicarea eficientă a analizelor, rapoartelor și studiilor efectuate pe tematica dezvoltării durabile;
 • Consilierea în domeniul dezvoltării durabile.

Compentente dobandite in urma absolvirii cursului Expert European Dezvoltare Durabila

 • Analizează datele referitoare la protecția mediului, nevoile comunității, progresele realizate în direcția îndeplinirii obiectivului, tendințe economice.
 • Desfășoară activități de cercetare strategică referitoare la dimensiunea economică, socială si de mediu a dezvoltării durabile
 • Dezvoltă rețele profesionale
 • Elaborează politici de dezvoltare durabila in organizatia in care activeaza
 • Evaluează factorii de risc în legătură cu pilonul economic, social si de mediu al dezvoltării durabile
 • Evaluează impactul de mediu
 • Gestionează implementarea politicii guvernamentale în domeniul social, al mediului si cel economic al dezvoltării durabile
 • Oferă consiliere în ceea ce privește acte legislative
 • Oferă consiliere în ceea ce privește dezvoltarea economică durabilă
 • Oferă consiliere în ceea ce privește respectarea politicii guvernamentale
 • Prezintă rapoarte în legătură cu pilonul economic, dimensiunea socială, impactul asupra mediului privind dezvoltarea durabilă
 • Promovează conștientizarea problemelor legate de mediu
 • Propune strategii de îmbunătățire
 • Realizează planificarea de resurse în legătură cu pilonul economic, social și de mediu a dezvoltării durabile
 • Relaționează cu agențiile guvernamentale
 • Stabilește contacte cu comunități și autorități locale si cu funcționari guvernamentali
 • Verifică respectarea politicii guvernamentale corelată cu dimensiunea economică, socială și de mediu a dezvoltării durabile
Din cuprinsul cursului Expert European Dezvoltare Durabila, spicuim:
 • masuri de implementat la nivel de organizatie conform prevederilor Legii nr. 156/2022
 • studii de caz
 • intrebari si raspunsuri
 • legislatie aplicabila
 • exemple si jurisprudenta


Durata desfășurarii cursului

Cursul se desfasoara in sistem ONLINE, iar accesul la platforma este 24/24 timp de 6 LUNI, incepand cu data activarii contului de utilizator!

Estimăm ca acest curs poate fi parcurs într-un interval cuprins între 3 și 5 zile. Pregătirea pentru etapa de evaluare presupune alocarea a aproximativ 120 – 150 de ore de studiu individual.

Participantilor li se pune la dispozitie un cont de acces la suportul de curs, imediat ce va fi activat contul in platforma de e-learning.

Cursurile se pot parcurge sau descărca efectiv atunci când cursantul are disponibilitate, chiar dacă este acasă, la serviciu sau în altă parte, chiar dacă este o sărbătoare legală sau dacă este noapte. Dupa ce acesta a parcurs materia pusă la dispoziție de organizatori, cursantul va completa formularul de evaluare.

Modul de evaluare a participantului la Expert European Dezvoltare DurabilaCursantul are obligatia de a realiza un set de lucrari conform solicitarilor din modulul de evaluare si sa sa le trimita la o adresa de email. Rezultatul evaluarii lucrarilor NU va influenta evaluarea efectiva a cursantului.

Ulterior, cursantul va completa un formular online, fara limita de timp, cu 12 intrebari cu cate 3 raspunsuri, din care 1 corect.

Pentru a absolvi, cursantul va trebui sa raspunda corect la minim 7 intrebari. Dupa fiecare formular completat, cursantul va primi pe adresa de email raspunsurile sale si vor fi marcate doar cele la care acesta a raspuns corect.

Totusi, dacă cursantul nu a răspuns corect la minim 7 întrebări, nu este o problemă, acesta putând completa formularul de evaluare de maxim 3 ori. Chiar dacă a încheiat etapa de evaluare, cursantul are în continuare acces la platformă și materialele NOI care vor fi încărcate în platforma.

Astfel, cursantul va putea urma cursul într-un interval cuprins între 3 zile și 6 luni, în funcție de timpul alocat cursului și puterea să de absorție.

Cost promoțional de participare: 3999 lei/per participant


Inscrie-te la Cursul Expert & Consultant European Sustenabilitate / Dezvoltare Durabila structurat conform Cod COR 242232Înscriere & grupe noi de cursanți

În fiecare luna se organizează grupe noi.


Certificare finala

Cursul Expert European Dezvoltare Durabila se desfășoara online care poate fi condensat pe durata a trei zile, incluzând evaluarea online a asimilării cunoștințelor. La finalul cursului, participanții vor primi un CERTIFICAT DE INSTRUIRE (nu diplomă de participare) și Anexa de Studii - Supliment Descriptiv care certifică instruirea persoanelor vizate.

Din lipsa acută de timp a participantilor și pentru a menține costurile cât mai reduse, au fost excluse sesiunile live și astfel nu am mai limitat cursanții la anumite intervale orare, permițându-le sa acceseze și să parcurgă materia conform disponibilității agendei fiecăruia.

Certificat Expert in Dezvoltare Durabila

Costuri de participare la Cursul Expert European Dezvoltare Durabila

Costul cursului reprezintă Taxa de înscriere, participare și emiterea Certificatului si Suplimentului descriptiv.

Costul standard este in valoare de 4250 lei, dar pentru o scurtă perioadă de timp îl oferim la prețul promoțional de doar 3999 lei/participant.Inscrie-te la Cursul Expert & Consultant European Sustenabilitate / Dezvoltare Durabila structurat conform Cod COR 242232

 


Instituțiile publice pot comanda cursul prin SCIAP

Comanda ferma se poate realiza prin platforma națională de achiziții publice SCIAP, iar plata se va efectua in contul din Trezorerie CPV 481700000-0 - Elmarcont srl CIF 18205300
Achizitie CURS Expert European Dezvoltare Durabila prin SCIAP pentru Institutii PubliceSerii noi și Înscrieri la Cursul Expert European Dezvoltare Durabila

IN FIECARE SAPTAMANA SE ORGANIZEAZA SERII NOI

Până în prezent, peste 2500 de persoane din sectorul privat si public au absolvit deja cursurile Catedrei Internationale Onorifice Jean Bart în diverse centre universitare din țară și îșî desfășoară activitatea pe baza competențelor dobândite prin urmarea acestor cursuri.


Inscrie-te la Cursul Expert & Consultant European Sustenabilitate / Dezvoltare Durabila structurat conform Cod COR 242232

Modul de desfășurare a cursului Expert European Dezvoltare Durabila

Cum se desfășoară efectiv Cursul de Dezvoltare Durabila in ? Acest CURS ONLINE din a fost gândit pentru a veni în ajutorul dvs. rezolvând probleme costurilor de deplasare și a timpului! Vă prezentăm pașii care descriu modul de desfășurare efectiva a cursurilor

 • Completați formularul de înscriere
 • Confirmați achitarea facturii proforme
 • Veți primi datele de conectare în platfoma online de e-learning
 • Accesați contul dvs. și descărcați materialele puse la dispozitie - când aveți dvs timp
 • Parcurgeți materia și suportul de curs - pregătirea pentru etapa de evaluare presupune alocarea a aproximativ 120 – 150 de ore de studiu individual.
 • În cca 7-10 zile veți primi la adresa poștală indicată documentele: Certificatul de absolvire și Suplimentul descriptiv
 • Timp de 6 luni aveți posibilitatea de a putea descărca materiale suplimentare încarcate pe platformă


Inscrie-te la Cursul Expert & Consultant European Sustenabilitate / Dezvoltare Durabila structurat conform Cod COR 242232

Catedra Internationala Onorifica ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creata in parteneriat cu Academia Romana, in anul 2012, si cu amabilul sprijin in favoarea internationalizarii noilor abordari educationale din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii si ca Fundatia EUROLINK-Casa Europei, care a initiat-o, este si Membra a Retelei European Network for Education and Training (Germania).
Banii nu mai sunt o problema! Iti oferim plata in rate fara dobanda!
Desfășurare:
doar ONLINE
Durata:
3-5 zile 120-150 ore studiu
Serie nouă:
lunar
Cost total:
Redus la 3999 lei
Economisiti 251 lei
Pret întreg
4250 lei
Cerințe preliminare
-
Specializare
Expert European Dezvoltare Durabila conform structura cod COR 242232
Certificare:
Certificat absolvire + Supliment descriptiv
Tip curs:
Formare continua - Long Life Learning
Agenda cursului

Înscrie-te aici la acest curs online cu doar 3999 lei


Portofoliu participanti la Cursurile organizate de Catedra Internationala Jean Bart - proiect infiintat impreuna cu Academia Romana din 2012
Cursurile de formare DPO susținute precum și Kiturile GDPR dezvoltate de compania noastră au asistat organizațiile în implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea respectării prevederilor GDPR, organizații dintre care amintim:
 • AutoNet Import;
 • SNDG RomGaz SA;
 • Robert BOSCH;
 • Makita Romania;
 • CNCF CFR SA;
 • LukOil;
 • Romexpo;
 • VDT Construct Impex;
 • Velux Romania;
 • IMAS Marketing si Sondaje SA;
 • Teatrul National IL Caragiale;
 • Bigotti - Graftex Prodcom SRL;
 • Deichmann;
 • HM BAGS;
 • Comboteh SA;
 • Electroceramica SA;
 • Energomontaj SA;
 • ENET SA Focsani;
 • RO Group International;
  • GPV Romania Prodcom Serv;
  • Liga Profesionistă de Fotbal;
  • Club Sportiv U Craiova SA;
 • Cocor Turism SA;
 • Covasna Estival 2002 SA;
 • Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;
 • Centrul de evaluare si tratament a toxicodependentelor pentru tineri Sf. Stelian;
 • Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman;
 • Centrul judetean de resurse si de asistenta educationala Brasov;
 • Școala Mânzălești Buzău;
 • Școala Spiru Haret Oltenița;
 • Liceul Lucian Blaga Constanța;
 • Consiliul Județului Prahova;
 • Primăria Luncavița;
 • Primăria Cristuru Secuiesc;
 • Primăria Fetești;
 • Primăria Curicova;
 • Primăria Alba Iulia, etc.
 • O serie de testimoniale pot fi vizualizate aici
  

  Aparitii in presa si mass media

  AGERPRES: Ce trebuie să ştie instituţiile publice, dar şi companiile private, referitor la Ofiţerul pentru Protecţia Datelor (DPO)?
  Sever Avram: Având în vedere că Regulamentul UE 679/2016 se aplică de o lună de zile, considerăm că atât companiile private cât şi instituţiile publice trebuie să aibă deja numit un DPO, să îşi informeze personalul care intră în contact cu datele personale despre implicaţiile, restricţiile şi sancţiunile prevăzute de GDPR şi cel mai important, să îşi optimizeze modul de lucru, astfel încât organizaţia să respecte nivelul de conformitate la Regulament. Conform Legii 129/15.06.2018, Autoritatea de Supraveghere îşi va lărgi echipa de inspectori la 85, care vor soluţiona sesizările primite, dar care se vor putea sesiza din oficiu şi realiza controale inopinate, având posibilitatea de a aplica amenzi de până la 300.000 de euro.

  De altfel, în ultima lună Autoritatea a sancţionat o serie din operatori de telefonie care nu au respectat prevederile GDPR şi s-a constatat că au încălcat drepturile persoanelor private şi că ar fi încercat să le ''influenţeze'' pentru obţinerea consimţământului în vederea comunicării de mesaje în scop de marketing. Evident, ulterior, organismele de justiţie vor avea ultimul cuvânt de spus în cazuri controversate.
  AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea

  Detalii:
  INTERVIU Avram (CLDR România): Nu s-a înţeles că GDPR nu constituie doar o problemă juridică, ci şi o chestiune de responsabilitate

  Probleme la zi: Protecția datelor cu caracter personal
  Azi la RRA:13.20 PROBLEME LA ZI. Aplicarea începand cu 25 mai 2018 a GDPR. Cum si ce date cu caracter personal se prelucrează şi se protejează.
  Invitaţi în studio: Cristian Driga – expert Cert-Ro, Sever Avram – preşedinte executiv Asociaţia Comunităţilor Locale Riverane Dunării şi, prin telefon, Luiza Dumitru – şef birou Relaţii Internaţionale Autoritatea Natională pentru Supravegherea şi Protectia Datelor cu Caracter Personal şi Sorin Mierlea – preşedinte Asociatia Natională pentru Protectia Consumatorilor.
  Producător Magda Zăvoianu. Realizator Pavel Ionescu

  Detalii: Radio Romania Actualitati - Sever Avram – preşedinte executiv Asociaţia Comunităţilor Locale Riverane Dunării şi, prin telefon, Luiza Dumitru – şef birou Relaţii Internaţionale ANSPDCP

  INTERVIU/Sever Avram (CLDR România): Respectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor nu ar trebui să panicheze pe nimeni AGERPRES: Există riscul ca anumite companii sau instituţii colectoare de date cu caracter personal să aibă probleme majore din cauza amenzilor prevăzute în GDPR? Sever Avram: În situaţia în care vor adopta şi urma proceduri logice şi stricte, respectarea GDPR nu ar fi cazul să panicheze pe nimeni. Dimpotrivă, mai ales în contextul unor posibile atacuri informatice, defecţiuni tehnice sau preluării de ştiri alarmiste sau false o judicioasă implementare a GDPR ar ajuta companiile, autorităţile sau instituţiile publice să lucreze cu un randament mult mai ridicat, cu un grad de risc mult redus şi în condiţii sporite de siguranţă, atât pentru angajaţi, cât şi pentru clienţi şi/sau beneficiarii serviciilor publice.

  Detalii: Agerpres.ro Inverviu cu dl. prof. Sever Avram

  Doar în urma unei pre-evaluări interne, care poate fi externalizată de către o Primărie unei forme de profil, se va putea decide în mod riguros numărul de persoane care vor face parte din structura aferentă ofiţerului DPO, în funcţie de numărul de instituţii coordonate sau subordonate, de mărimea fluxului de date personale, de filialele sau punctele de lucru arondate etc.

  Detalii: BizLawyer.ro despre Curs DPO

  Cum întâmpină companiile private aplicarea GDPR?
  Sever Avram: Faţă de mediul public instituţional, în sfera companiilor private se observă o conştientizare şi intenţia de aliniere la prevederile noului regulament, chiar dacă acest lucru nu s-a întâmplat din luna mai 2016 de când a fost adoptat Regulamentul de Parlamentul European şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lăsându-se pe ultima sută de metri şi anume la momentul aplicării sale, 25 mai 2018. Da, din discuţiile purtate cu colaboratorii de la Iaşi, se pare că atât companiile mici, cât şi cele mijlocii au început să se intereseze şi să demareze procesele necesare de conformare la GDPR, chiar dacă sunt firme de talie mică, cu 2-3 angajaţi sau care au peste 50 sau 200 de angajaţi. O bună parte a reuşit să depăşească sintagma 'Doar nu mă va controla chiar pe mine!' şi au decis să nu îşi asume riscuri care ar putea să le aducă falimentul, dispariţia lor sau amenzi uriaşe, doar pentru că cineva ar putea interpreta anumite lucruri într-un fel sau altul. Au desemnat persoane care vor ocupa poziţia de DPO

  Detalii: Investingromania.com despre Curs DPO

  Conform Regulamentului UE 2016/679 Art. 37 alin (1) lit. a), autorităţile sau organismele publice trebuie să aibă desemnat un DPO Responsabil cu protecţia datelor personale.

  Detalii: BZV.ro despre Curs DPO

  Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.
  Proiectul vizează, de asemenea, modalitatea de aliniere la prevederile articolelor 37 - 39 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR), cu privire la obligaţia formării de bază a angajaţilor care utilizează date personale şi obligaţia de desemnare de către companii şi instituţii a unui DPO.

  Detalii: Agerpres.ro despre Curs DPO

  Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.
  Pentru o mai bună abordare și o înțelegere mai aprofundată a materiei incluse în cursul DPO precizăm faptul ca s-a luat în considerarea un nivel de start de începător pentru modul de prezentare a informației iar aceasta a fost însoțită de exemple practice, modele și documente exemplificative (editabile) care acopera majoritatea documentelor necesare desfasurarii activitatii DPO Ofiterului pentru Protectia Datelor Personale.

  Detalii: Comunicatedepresa.net despre Curs DPO

  Reprezentanta Autorităţii de reglementare a punctat faptul că desemnarea unui responsabil cu securitatea datelor cu caracter personal este obligatorie în sectorul public şi recomandată în sectorul privat.
  "Desemnarea unui responsabilul cu protecţia datelor este obligatorie în sectorul public, tuturor operatorilor, dar şi persoanelor împuternicite." a explicat Oana Luisa Dumitru.

  Detalii: RomaniaLibera.ro despre Curs DPO

  Trainerii au lucrat de-a lungul timpului cu oamenii și cu probleme legate de protecția datelor cu caracter personal în situații precum: evaluarea impactului pierderii confidențialității (DPIA – Data Privacy Impact Assessment), transfer internațional de date, managementul riscului informațional (identificare, analiza, evaluare și tartare a riscurilor) conform cu standardele ISO, implementarea unor politici de protecție a datelor cu caracter personal, monitorizarea angajaților etc.

  Detalii: CLDR.ro despre Curs DPO

  Trainerii au lucrat de-a lungul timpului cu oamenii și cu probleme legate de protecția datelor cu caracter personal în situații precum: evaluarea impactului pierderii confidențialității (DPIA – Data Privacy Impact Assessment), transfer internațional de date, managementul riscului informațional (identificare, analiza, evaluare și tartare a riscurilor) conform cu standardele ISO, implementarea unor politici de protecție a datelor cu caracter personal, monitorizarea angajaților etc.

  Detalii: CLDR.ro despre Curs DPO

  Participanţii primesc, în urma unei evaluări finale, Certificatul de Absolvire cu anexa detaliată a modulelor şi modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaţională Onorifică „Jean Bart”, precum şi suportul tehnic şi logistic al Euro Market Solutions. Prin participarea la acest curs, organizaţiile pot demonstra conformitatea cu articolul 37-39 din Regulamentul GDPR cu privire la obligaţia formării de bază a angajaţilor care utilizează date personale şi obligaţia desemnării unui DPO Ofiţer Protecţia Datelor.

  Detalii: ZiarulFaclia.ro despre Curs DPO

  Organizatiile din Romania pot aplica, de luni, la programul de formare a personalului pentru Ofiter de Protectia Datelor
  Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.

  Detalii: Cluj-AM.ro despre Curs DPO

  În data de 16 Februarie 2018, a avut loc lansarea oficială a Cursului DPO la Biblioteca Academiei Române și s-a bucurat de sustinerea și prezenta dnei Oana Luisa Dumitru, şef Birou Relaţii Internaţionale în Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), dl Ion VACIU – Președintele Consiliului Consultativ IT&C, Dr Cornel LEPĂDATU – Directorul Bibliotecii Academiei Române, Dna Carmen DOBRE – Biroul de Presă al Academiei Române, Prof. Gheorghe DUDA – Vicepreședinte RENAR/CLDR, Dl Sandu ZAMFIRESCU – KM Specialist – Asociația CLDR, Prof. Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD

  Detalii: Agerpres.ro despre Lansare Curs DPO

  Stiri despre protectia datelor

  Proleasing Motors amendat cu 15000 euro pentru expunerea datelor a 436 clienti

  Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 23.06.2020 o investigație la operatorul Proleasing Motors SRL și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) și (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Operatorul Proleasing Motors SRL a fost sancționat …


  150.000 euro – cea mai mare amenda pentru nerespectarea GDPR a fost aplicata Raiffeisen Bank

  Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 01.10.2019 două investigații la operatorii Raiffeisen Bank S.A. și Vreau Credit S.R.L. constatând următoarele: Raiffeisen Bank S.A. a încălcat prevederile art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) și alin. (2) din RGPD – GDPR, ceea ce …


  Amenda pentru ca nu a facut dovada obtinerii consimtamantului

  Autoritatea Națională de Supraveghere, ANSPDCP a finalizat o investigație la operatorul Artmark Holding SRL și a constatat că acesta a încălcat prevederile art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004, coroborat cu art. 13 alin. (5) din Legea nr. 506/2004 …


  Ce riscăm în cazul unui control de la Autoritatea de supraveghere?

  În cazul unui control de la autoritatea de supraveghere, organizația riscă o amendă maxima de 20.000.000 Euro sau 4% din cifra de afaceri globală, dar dacă sancțiunile stabilite în urma investigațiilor desfășurate prevăd aplicarea de amenzi contravenționale, acestea se vor … Continuă...


  Cele mai mari amenzi aplicate în baza prevederilor impuse de GDPR

  Vă prezentăm o listă cu cele mai mari amenzi primite de Operatorii care au încălcat prevederile GDPR și au fost sanctionați de către Autoritatea de supraveghere aferentă fiecărei țări din spațiul Uniunii Europene. Autoritatea de surpaveghere ANSPDCP, în vederea asigurării … Continu�...


  Ce șanse are organizația să fie subiectul unui control din partea Autorității de Supraveghere?

  Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului General pentru Protecția Datelor, GPDR, Autoritatea de supraveghere ANSPDCP poate decide ca organizația pe care o reprezentați să fie obiectul unei investigații / control / anchete. Aceste investigații desfășurate de catre Autoritatea de … Co...