Profita de oportunitatea de a urma ONLINE Cursuri GDPR vizand Protectia Datelor Personale oferite de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart prin online chiar daca te afli in
CURS GDPR - DPO structura cod COR 242231
NOU: Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor
Pachet GDPR: Cursuri & Kituri GDPR - 3999 lei
NOU: Expert Dezvoltare Durabila structura cod COR 242232

Curs Expert UE în Managementul Proiectelor PNRR redus la 875 lei

Curs online de tip lifelong learningCurs online Expert UE în Managementul Proiectelor PNRR cod COR 242232 cf Legii 156/2022 Acreditat Online Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” a fost realizată împreună cu Academia Română in Septembrie 2012, împreună şi cu amabilul sprijin în favoarea internaționalizării noilor abordări educaționale din partea Ministerului Educației și Cercetării și că Fundația EUROLINK - Casa Europei, care a inițiat-o, Catedra fiind Membră a Rețelei European Network for Education and Training (Germania), fiind și membră a Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.
În contextul celei de-a XIX-a ediții a Galei ”Comunicații Mobile”, precum și cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea Catedrei Internaționale ”Jean Bart” (CIO-SUERD), ca și a 25 de ani de la înființarea Casei Europei ”EUROLINK”, eforturile întreprinse în favoarea promovării în practică a Transformării Educației prin sistemul ”lifelong learning”, recomandat de UNESCO Institute for Lifelong Learning (Hamburg) și de către Consiliul Uniunii Europene, au fost recompensate prin decernarea ”Diplome de Excelență” și a medaliei jubiliare Comunicații Mobile – Digital Transformation Council (București – Hotel Continental, 9 decembrie 2022).

ACADEMIA ROMÂNĂ este o instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română, fiind o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european.

Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată drept unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) – Consiliul Internațional pentru Știință. Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) - Consiliul Internațional pentru Știință.

Un număr de peste 2500 de practicieni din sectorul public, mediul privat, academic și ONG, inclusiv rezidenți în alte state UE, și-au aprofundat competențele în cele mai diverse domenii inter-disciplinare.

Cursurile organizate de Catedra Internațională Onorifică Jean Bart sunt inițiate și se desfășoară conform sistemului promovat de UNESCO Institute și al recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning” (vezi detalii).

(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”
Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
București, Senatul României, 27 septembrie 2012


Datorită condițiilor excepționale provocate de pandemie, în afara cadrului financiar 2021-2027, UE a adoptat un nou instrument denumit ”Next Generation EU”, care comportă o alocare suplimentară de peste 1820 miliarde euro. În practică, această dotare a fost concepută să reducă gradul de incertitudine cu privire la starea economiei europene și este considerat de îndeplinit cu succes doar printr-o eficientă intercorelare între planurile naționale ale Statelor Membre.
Până în prezent, decidenții s-au concentrat pe reluarea creșterii productivității și competitivității, refacerea, lanțurilor valorice și de furnizori, cât și pe asigurarea unei autonomii strategice în privința echipamentelor de tip medical.
În mod practic, se prevede o strânsă corelare cu capacitarea finanțării piețelor de capital, care a primit o înzestrare complementară de 750 miliarde euro. Aceasta este coroborată cu resurse complementare investite pentru combaterea crizei sanitare și pentru a pune în practică, cât mai rapid și aplicat, transformările de tip ”green” (ecologic) și digital.
Conform negocierilor finalizate, României i s-au rezervat în mod special aproximativ 30 miliarde euro, care urmează să fie alocate, cu titlu nerambursabil. Cu toate acestea, în paralel, sumele respective devin disponibile dacă auditurile semestriale ale Comisiei Europene vor constata respectarea angajamentelor privind reformele și investițiile incluse în PNRR.
Practic, acesta înseamnă că pentru fiecare alocare sunt necesare anumite reforme specifice care depind în mare măsură de stabilitatea politică și de capacitatea instituțională a organismelor de coordonare a PNRR. Conform Raportului BNR, rezultă că pentru a absorbi cât mai mult din fondurile puse teoretic la dispoziție ar trebui realizate cât mai multe reforme și măsuri necesare utilizării fondurilor în cauză.

Noi oportunități de carieră profesională în contextul modernizării României prin PNRR

Este o provocare și în același timp o șansă deosebită să fii beneficiarul unor granturi și să știi în paralel cum să le administrezi pentru atingerea conformității și pentru maximizarea rezultatelor. Aceasta presupune, în mod concret, înțelegerea reglementărilor și atingerea performanței în sistemul de raportare.
Această direcție în cariera profesională se adresează, în special, celor angajați din organizațiile de diverse tipuri care sunt beneficiare de granturi europene, dar și în mod direct agențiilor sau altor tipuri de instituții care se constituie în entități ce trebuie să utilizeze fondurile respective pentru a atinge o performanță cât mai ridicată în activitatea lor.
A câștiga un grant – un fond nerambursabil din surse ale Uniunii Europene sau din alte State Donatoare, reprezintă primul pas din cei pe care îi avem de parcurs în raport cu îndeplinirea unor reglementări specifice foarte precise și cu protejarea propriei organizații sau instituții reprezentate din punct de vedere administrativ și juridic.


Cui ne adresăm?

 • angajaților implicați în identificarea oportunităților de finanțare nerambursabilă și redactarea cererilor / elaborarea proiectelor din sectorul public, IMM, universitar și ONG;
 • consultanților și managerilor de proiect cu fonduri europene;
 • experților/consilierilor din administrația publică centrală, județeană și locală;
 • aleșilor locali și personalului specializat care dorește să implementeze proiecte de reziliență prin PNRR;
 • funcționarilor sau managerilor publici motivați să își dezvolte abordarea profesională conform noilor cerințe și reforme orizontale UE
 • psihologilor și consilierilor în dezvoltare personală, care vor să se formeze pentru acest gen de activitate de suport, de terapii alternative;
 • tinerilor absolvenți care aspiră să-și construiască o carieră profesională de succes.

Ce învățăm prin acest curs?

 • 1. Cum să protejăm propria organizație contra unor evaluări sau auditări negative sau eronate a unor cheltuieli fără acoperire și pentru împiedicarea pierderii încrederii finanțatorului?
 • 2. În ce mod să construim relații puternice cu finanțatorul care să contribuie ulterior la o bună reputație și dezvoltarea altor proiecte?
 • 3. Cum putem în mod optim structura organizarea internă, cât mai apropiată de exigențele unui management consistent al granturilor?
 • 4. Cum să stabilim rolurile și atribuțiile pentru obținerea unui grant de către coordonatorul echipei de implementare?
 • 5. Ce activități preliminare este necesar să desfășurăm pentru a orienta pe făgașul corect procesul de implementare?
 • 6. Care sunt pașii pentru demarare, operaționalizare și încheierea responsabilităților în cadrul managementului de grant?
 • 7. Cum să asigurăm conformitatea cât mai riguroasă în raport cu cerințele finanțatorului?
 • 8. Care trebuie să fie abordarea aspectelor critice ale managementului financiar al grantului?
 • 9. Cum putem să înțelegem și să aplicăm mai bine elementele-cheie legate de achizițiile publice?
 • 10. Ce sistem de administrare a costurilor indirecte trebuie este necesar?

Inscrie-te la Cursul Expert UE în Managementul Proiectelor PNRRTemele-cheie abordate

Modulele principale sunt bazate pe experiența deja acumulată în ultimul deceniu în training-uri live și online, în colaborare cu alte centre și instituții, de către Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”, fondată de Fundația EUROLINK-Casa Europei, membră EUNET, în parteneriat cu Academia Română (2012), membră International Science Council.

Modul introductiv – Procesul de redresare și reziliență post-pandemie în context național și european
1. Pezentarea stadiului actualizat al PNRR în România
2. Analiză comparativă PNRR la nivel european – Franța, Portugalia, Slovacia

Modul II – Obiective și impactul scontat privind reformele legislative/administrative în favoarea modernizării României
1. Componentele principale ale guvernanței, asigurarea sprijinului tehnic, evaluarea performanțelor și beneficiilor implementării proiectelor și reformelor PNRR
2. Stabilirea costurilor implicate, garantarea viabilității și stabilității financiare, modalități de realizare a controalelor și auditurilor periodice

Modulul III – Importanța prognozării riscurilor în atingerea țintelor și respectarea calendarului planificat
1. Managementul riscurilor proiectelor: conținut și limitări. Realizarea capacității de conștientizare, a abilităților adaptative specifice proiectelor de redresare și reziliență
2. Explicarea și consecințele noului cadru conceptual în raport cu cerințele managementului specific de proiect. Concluzii intermediare

Modulul IV – Oportunitățile deschise prin reformarea sistemului de achizții publice în scopul deirocratizării și accelerării mecanismelor de aplicare PNRR
1. Miza generală și consecințele alinierii României la sistemul de achiziții publice moderne / ”verzi”
2. Studii de caz – Italia, Austria, Franța, România

Modulul V – Caracteristicile specifice ale managementului de proiect, cu accent pe fazele ciclului de viață al proiectelor de redresare și reziliență
1. Rigorile managementului de proiect, în special referitoare la implementarea proiectelor de redresare
2. Fazele ciclului de viață al proiectelor PNRR
VI. Atuurile și mizele atingerii obiectivelor culturii și strategiilor de reziliență organizațională, inclusiv prin sprijinul oferit prin dialogul structurat cu societatea civilă
1. Beneficiile organizaționale ale culturii rezilienței
2. Elaborarea și transpunerea strategiei de reziliență
3. Rolul Project Managerului în cadrul proiectele de reziliență
4. Rolul societății civile în acordarea sprijinului referitor la performanța implementării proiectelor de reziliență

MODUL VII – Competențe, abilități și atribuții specifice ale Administratorului de Granturi în sistemul public și în mediul privat/ONG
1. Modalitățile-cheie privind transformarea sistemului de atragere/accesare a granturilor europene. Tendințe actuale în domeniu
2. Beneficiile schimbării sistemului de granturi în stil participativ

MODUL CONCLUZIV
1. Modalitățile-cheie privind transformarea sistemului de atragere/accesare a granturilor europene. Tendințe actuale în domeniu
2. Beneficiile schimbării sistemului de granturi în stil participativ
Inscrie-te la Cursul Expert UE în Managementul Proiectelor PNRR


Competente

Până la finalul programului, cursantul va fi capabil:
- să coreleze obiectivele Comisiei Europene privind PNRR cu reformele avute în vedere
- să înțeleagă și să implementeze principiul rezilienței și să vizeze în mod specific maximizarea impactului în diverse contexte teoretice și practice
- să înțeleagă și să adopte principalele bune practici și strategii de succes
- să evalueze consecințele și beneficiile rezultatelor și reformelor implementate
Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră a European Network for Education & Training – EUNET) și fondat în parteneriat cu Academia Română (2012).
Consiliul Științific Onorific / Mentori ai programului:
Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Președinte ISOCARP – International Society of City and Regional Planners (Haga), Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT
Jamil BENABDALLAH – Consultant, H64 Blockchain For Growth – Paris;
Dr. Sabina DIMITRIU – Director de Proiecte Europene, URBASOFIA
Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Șef Departament, Institutul de Economie Mondială al Academiei Române
Dr. Costin LIANU – Director General, USH ProBusiness
Lector univ. dr. Mădălina ANDREI – Consilier, Agenția Națională de Protecția Mediului
Prof. Sandu ZAMFIRESCU – Knowledge Management Specialist, formator acreditat ANC
Coordonator General: Prof. Asoc. Sever AVRAM, Cercetător Asociat Academia Română / formator acreditat ANC
Inscrie-te la Cursul Expert UE în Managementul Proiectelor PNRR

Certificare

Programul desfășurat online în perioada lunilor septembrie – noiembrie 2022 este un curs de tip post-universitar, care se încadrează și în conceptul Institutului UNESCO și al Comisiei Europene de tip ”lifelong learning”. Cursurile se desfășoară online, pe o perioadă de două luni, incluzând 120 de ore de curs plus consiliere personalizată live sau online (la cerere), prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil.
Evaluarea finală se realizează pe baza informațiilor, cunoștințelor, studiilor de caz și bunelor practici incluse în curs și solicită să fie realizată, la alegere, fie o schiță a unui proiect încadrabil priorităților PNRR, fie un mini-plan de extindere și consolidare a capacității instituționale și cooperării în cadrul implementării PNRR.
Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire (eliberat, la cerere, și în versiune în limba engleză) ”Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene. Focus: PNRR-România” cu Anexa detaliată incluzând competențele și abilitățile vizate și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu INCE – Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române (reprezentant al României în International Science Council, Paris), instituție de învățământ care alături de Ministerul Educației este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip post-universitar și alte studii strategice avansate.

Condiții de participare

Pentru a fi eligibili, participanților li se cere să dețină cel puțin studii de licență finalizate sau în curs de finalizare.
Contribuția bănească aferentă sprijinirii desfășurării acestui program include: procedura de înscriere; accesul nelimitat și în orice moment la conținutul modulelor; consiliere și clarificări la cerere, pentru cei motivați, asistență tehnică pentru evaluarea cu succes a absolvirii cursului; eliberarea Certificatului de Absolvire și a Anexei de Studii; participarea la alte evenimente publice de profil ale organizatorilor și partenerilor acestora.

Înscrieri

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”, până cel târziu în data de 17 septembrie 2022. Pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird” – 10 septembrie 2022) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.
Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0726375855.

Parteneri Media

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția RADOR, Radio7, Juridice.ro.
Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Opinia Națională, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”. Cost promoțional de participare: 875 lei/per participant


Inscrie-te la Cursul Expert UE în Managementul Proiectelor PNRRÎnscriere & grupe noi de cursanți

În fiecare luna se organizează grupe noi.


Certificare finala

Cursul Expert UE în Managementul Proiectelor PNRR se desfășoara online care poate fi condensat pe durata a trei zile, incluzând evaluarea online a asimilării cunoștințelor. La finalul cursului, participanții vor primi un CERTIFICAT DE INSTRUIRE (nu diplomă de participare) și Anexa de Studii - Supliment Descriptiv care certifică instruirea persoanelor vizate.

Din lipsa acută de timp a participantilor și pentru a menține costurile cât mai reduse, au fost excluse sesiunile live și astfel nu am mai limitat cursanții la anumite intervale orare, permițându-le sa acceseze și să parcurgă materia conform disponibilității agendei fiecăruia.


Costuri de participare la Cursul Expert UE în Managementul Proiectelor PNRR

Costul cursului reprezintă Taxa de înscriere, participare și emiterea Certificatului si Suplimentului descriptiv.

Costul standard este in valoare de 975 lei, dar pentru o scurtă perioadă de timp îl oferim la prețul promoțional de doar 875 lei/participant.Inscrie-te la Cursul Expert & Consultant European Sustenabilitate / Dezvoltare Durabila structurat conform Cod COR 242232

 


Instituțiile publice pot comanda cursul prin SCIAP

Comanda ferma se poate realiza prin platforma națională de achiziții publice SCIAP, iar plata se va efectua in contul din Trezorerie CPV 481700000-0 - Elmarcont srl CIF 18205300
Achizitie CURS Expert UE în Managementul Proiectelor PNRR prin SCIAP pentru Institutii PubliceSerii noi și Înscrieri la Cursul Expert UE în Managementul Proiectelor PNRR

IN FIECARE SAPTAMANA SE ORGANIZEAZA SERII NOI

Până în prezent, peste 2500 de persoane din sectorul privat si public au absolvit deja cursurile Catedrei Internationale Onorifice Jean Bart în diverse centre universitare din țară și îșî desfășoară activitatea pe baza competențelor dobândite prin urmarea acestor cursuri.


Inscrie-te la Cursul Expert & Consultant European Sustenabilitate / Dezvoltare Durabila structurat conform Cod COR 242232

Modul de desfășurare a cursului Expert UE în Managementul Proiectelor PNRR

Cum se desfășoară efectiv Cursul Expert UE în Managementul Proiectelor PNRR in ? Acest CURS ONLINE din a fost gândit pentru a veni în ajutorul dvs. rezolvând probleme costurilor de deplasare și a timpului! Vă prezentăm pașii care descriu modul de desfășurare efectiva a cursurilor

 • Completați formularul de înscriere
 • Confirmați achitarea facturii proforme
 • Veți primi datele de conectare în platfoma online de e-learning
 • Accesați contul dvs. și descărcați materialele puse la dispozitie - când aveți dvs timp
 • Parcurgeți materia și suportul de curs - pregătirea pentru etapa de evaluare presupune alocarea a aproximativ 120 – 150 de ore de studiu individual.
 • În cca 7-10 zile veți primi la adresa poștală indicată documentele: Certificatul de absolvire și Suplimentul descriptiv
 • Timp de 6 luni aveți posibilitatea de a putea descărca materiale suplimentare încarcate pe platformă


Inscrie-te la Cursul Expert & Consultant European Sustenabilitate / Dezvoltare Durabila structurat conform Cod COR 242232

Catedra Internationala Onorifica ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creata in parteneriat cu Academia Romana, in anul 2012, si cu amabilul sprijin in favoarea internationalizarii noilor abordari educationale din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii si ca Fundatia EUROLINK-Casa Europei, care a initiat-o, este si Membra a Retelei European Network for Education and Training (Germania).
Banii nu mai sunt o problema! Iti oferim plata in rate fara dobanda!
Desfășurare:
doar ONLINE
Durata:
3-5 zile 120-150 ore studiu
Serie nouă:
lunar
Cost total:
Redus la 875 lei
Economisiti 100 lei
Pret întreg
975 lei
Cerințe preliminare
-
Specializare
Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene
Certificare:
Certificat absolvire + Supliment descriptiv
Tip curs:
Formare continua - Long Life Learning
Agenda cursului

Înscrie-te aici la acest curs online cu doar 875 lei


Portofoliu participanti la Cursurile organizate de Catedra Internationala Jean Bart - proiect infiintat impreuna cu Academia Romana din 2012
Cursurile de formare DPO susținute precum și Kiturile GDPR dezvoltate de compania noastră au asistat organizațiile în implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea respectării prevederilor GDPR, organizații dintre care amintim:
 • AutoNet Import;
 • SNDG RomGaz SA;
 • Robert BOSCH;
 • Makita Romania;
 • CNCF CFR SA;
 • LukOil;
 • Romexpo;
 • VDT Construct Impex;
 • Velux Romania;
 • IMAS Marketing si Sondaje SA;
 • Teatrul National IL Caragiale;
 • Bigotti - Graftex Prodcom SRL;
 • Deichmann;
 • HM BAGS;
 • Comboteh SA;
 • Electroceramica SA;
 • Energomontaj SA;
 • ENET SA Focsani;
 • RO Group International;
  • GPV Romania Prodcom Serv;
  • Liga Profesionistă de Fotbal;
  • Club Sportiv U Craiova SA;
 • Cocor Turism SA;
 • Covasna Estival 2002 SA;
 • Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;
 • Centrul de evaluare si tratament a toxicodependentelor pentru tineri Sf. Stelian;
 • Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman;
 • Centrul judetean de resurse si de asistenta educationala Brasov;
 • Școala Mânzălești Buzău;
 • Școala Spiru Haret Oltenița;
 • Liceul Lucian Blaga Constanța;
 • Consiliul Județului Prahova;
 • Primăria Luncavița;
 • Primăria Cristuru Secuiesc;
 • Primăria Fetești;
 • Primăria Curicova;
 • Primăria Alba Iulia, etc.
 • O serie de testimoniale pot fi vizualizate aici
  

  Aparitii in presa si mass media

  AGERPRES: Ce trebuie să ştie instituţiile publice, dar şi companiile private, referitor la Ofiţerul pentru Protecţia Datelor (DPO)?
  Sever Avram: Având în vedere că Regulamentul UE 679/2016 se aplică de o lună de zile, considerăm că atât companiile private cât şi instituţiile publice trebuie să aibă deja numit un DPO, să îşi informeze personalul care intră în contact cu datele personale despre implicaţiile, restricţiile şi sancţiunile prevăzute de GDPR şi cel mai important, să îşi optimizeze modul de lucru, astfel încât organizaţia să respecte nivelul de conformitate la Regulament. Conform Legii 129/15.06.2018, Autoritatea de Supraveghere îşi va lărgi echipa de inspectori la 85, care vor soluţiona sesizările primite, dar care se vor putea sesiza din oficiu şi realiza controale inopinate, având posibilitatea de a aplica amenzi de până la 300.000 de euro.

  De altfel, în ultima lună Autoritatea a sancţionat o serie din operatori de telefonie care nu au respectat prevederile GDPR şi s-a constatat că au încălcat drepturile persoanelor private şi că ar fi încercat să le ''influenţeze'' pentru obţinerea consimţământului în vederea comunicării de mesaje în scop de marketing. Evident, ulterior, organismele de justiţie vor avea ultimul cuvânt de spus în cazuri controversate.
  AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea

  Detalii:
  INTERVIU Avram (CLDR România): Nu s-a înţeles că GDPR nu constituie doar o problemă juridică, ci şi o chestiune de responsabilitate

  Probleme la zi: Protecția datelor cu caracter personal
  Azi la RRA:13.20 PROBLEME LA ZI. Aplicarea începand cu 25 mai 2018 a GDPR. Cum si ce date cu caracter personal se prelucrează şi se protejează.
  Invitaţi în studio: Cristian Driga – expert Cert-Ro, Sever Avram – preşedinte executiv Asociaţia Comunităţilor Locale Riverane Dunării şi, prin telefon, Luiza Dumitru – şef birou Relaţii Internaţionale Autoritatea Natională pentru Supravegherea şi Protectia Datelor cu Caracter Personal şi Sorin Mierlea – preşedinte Asociatia Natională pentru Protectia Consumatorilor.
  Producător Magda Zăvoianu. Realizator Pavel Ionescu

  Detalii: Radio Romania Actualitati - Sever Avram – preşedinte executiv Asociaţia Comunităţilor Locale Riverane Dunării şi, prin telefon, Luiza Dumitru – şef birou Relaţii Internaţionale ANSPDCP

  INTERVIU/Sever Avram (CLDR România): Respectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor nu ar trebui să panicheze pe nimeni AGERPRES: Există riscul ca anumite companii sau instituţii colectoare de date cu caracter personal să aibă probleme majore din cauza amenzilor prevăzute în GDPR? Sever Avram: În situaţia în care vor adopta şi urma proceduri logice şi stricte, respectarea GDPR nu ar fi cazul să panicheze pe nimeni. Dimpotrivă, mai ales în contextul unor posibile atacuri informatice, defecţiuni tehnice sau preluării de ştiri alarmiste sau false o judicioasă implementare a GDPR ar ajuta companiile, autorităţile sau instituţiile publice să lucreze cu un randament mult mai ridicat, cu un grad de risc mult redus şi în condiţii sporite de siguranţă, atât pentru angajaţi, cât şi pentru clienţi şi/sau beneficiarii serviciilor publice.

  Detalii: Agerpres.ro Inverviu cu dl. prof. Sever Avram

  Doar în urma unei pre-evaluări interne, care poate fi externalizată de către o Primărie unei forme de profil, se va putea decide în mod riguros numărul de persoane care vor face parte din structura aferentă ofiţerului DPO, în funcţie de numărul de instituţii coordonate sau subordonate, de mărimea fluxului de date personale, de filialele sau punctele de lucru arondate etc.

  Detalii: BizLawyer.ro despre Curs DPO

  Cum întâmpină companiile private aplicarea GDPR?
  Sever Avram: Faţă de mediul public instituţional, în sfera companiilor private se observă o conştientizare şi intenţia de aliniere la prevederile noului regulament, chiar dacă acest lucru nu s-a întâmplat din luna mai 2016 de când a fost adoptat Regulamentul de Parlamentul European şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lăsându-se pe ultima sută de metri şi anume la momentul aplicării sale, 25 mai 2018. Da, din discuţiile purtate cu colaboratorii de la Iaşi, se pare că atât companiile mici, cât şi cele mijlocii au început să se intereseze şi să demareze procesele necesare de conformare la GDPR, chiar dacă sunt firme de talie mică, cu 2-3 angajaţi sau care au peste 50 sau 200 de angajaţi. O bună parte a reuşit să depăşească sintagma 'Doar nu mă va controla chiar pe mine!' şi au decis să nu îşi asume riscuri care ar putea să le aducă falimentul, dispariţia lor sau amenzi uriaşe, doar pentru că cineva ar putea interpreta anumite lucruri într-un fel sau altul. Au desemnat persoane care vor ocupa poziţia de DPO

  Detalii: Investingromania.com despre Curs DPO

  Conform Regulamentului UE 2016/679 Art. 37 alin (1) lit. a), autorităţile sau organismele publice trebuie să aibă desemnat un DPO Responsabil cu protecţia datelor personale.

  Detalii: BZV.ro despre Curs DPO

  Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.
  Proiectul vizează, de asemenea, modalitatea de aliniere la prevederile articolelor 37 - 39 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR), cu privire la obligaţia formării de bază a angajaţilor care utilizează date personale şi obligaţia de desemnare de către companii şi instituţii a unui DPO.

  Detalii: Agerpres.ro despre Curs DPO

  Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.
  Pentru o mai bună abordare și o înțelegere mai aprofundată a materiei incluse în cursul DPO precizăm faptul ca s-a luat în considerarea un nivel de start de începător pentru modul de prezentare a informației iar aceasta a fost însoțită de exemple practice, modele și documente exemplificative (editabile) care acopera majoritatea documentelor necesare desfasurarii activitatii DPO Ofiterului pentru Protectia Datelor Personale.

  Detalii: Comunicatedepresa.net despre Curs DPO

  Reprezentanta Autorităţii de reglementare a punctat faptul că desemnarea unui responsabil cu securitatea datelor cu caracter personal este obligatorie în sectorul public şi recomandată în sectorul privat.
  "Desemnarea unui responsabilul cu protecţia datelor este obligatorie în sectorul public, tuturor operatorilor, dar şi persoanelor împuternicite." a explicat Oana Luisa Dumitru.

  Detalii: RomaniaLibera.ro despre Curs DPO

  Trainerii au lucrat de-a lungul timpului cu oamenii și cu probleme legate de protecția datelor cu caracter personal în situații precum: evaluarea impactului pierderii confidențialității (DPIA – Data Privacy Impact Assessment), transfer internațional de date, managementul riscului informațional (identificare, analiza, evaluare și tartare a riscurilor) conform cu standardele ISO, implementarea unor politici de protecție a datelor cu caracter personal, monitorizarea angajaților etc.

  Detalii: CLDR.ro despre Curs DPO

  Trainerii au lucrat de-a lungul timpului cu oamenii și cu probleme legate de protecția datelor cu caracter personal în situații precum: evaluarea impactului pierderii confidențialității (DPIA – Data Privacy Impact Assessment), transfer internațional de date, managementul riscului informațional (identificare, analiza, evaluare și tartare a riscurilor) conform cu standardele ISO, implementarea unor politici de protecție a datelor cu caracter personal, monitorizarea angajaților etc.

  Detalii: CLDR.ro despre Curs DPO

  Participanţii primesc, în urma unei evaluări finale, Certificatul de Absolvire cu anexa detaliată a modulelor şi modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaţională Onorifică „Jean Bart”, precum şi suportul tehnic şi logistic al Euro Market Solutions. Prin participarea la acest curs, organizaţiile pot demonstra conformitatea cu articolul 37-39 din Regulamentul GDPR cu privire la obligaţia formării de bază a angajaţilor care utilizează date personale şi obligaţia desemnării unui DPO Ofiţer Protecţia Datelor.

  Detalii: ZiarulFaclia.ro despre Curs DPO

  Organizatiile din Romania pot aplica, de luni, la programul de formare a personalului pentru Ofiter de Protectia Datelor
  Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.

  Detalii: Cluj-AM.ro despre Curs DPO

  În data de 16 Februarie 2018, a avut loc lansarea oficială a Cursului DPO la Biblioteca Academiei Române și s-a bucurat de sustinerea și prezenta dnei Oana Luisa Dumitru, şef Birou Relaţii Internaţionale în Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), dl Ion VACIU – Președintele Consiliului Consultativ IT&C, Dr Cornel LEPĂDATU – Directorul Bibliotecii Academiei Române, Dna Carmen DOBRE – Biroul de Presă al Academiei Române, Prof. Gheorghe DUDA – Vicepreședinte RENAR/CLDR, Dl Sandu ZAMFIRESCU – KM Specialist – Asociația CLDR, Prof. Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD

  Detalii: Agerpres.ro despre Lansare Curs DPO

  Stiri despre protectia datelor

  Proleasing Motors amendat cu 15000 euro pentru expunerea datelor a 436 clienti

  Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 23.06.2020 o investigație la operatorul Proleasing Motors SRL și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) și (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Operatorul Proleasing Motors SRL a fost sancționat …


  150.000 euro – cea mai mare amenda pentru nerespectarea GDPR a fost aplicata Raiffeisen Bank

  Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 01.10.2019 două investigații la operatorii Raiffeisen Bank S.A. și Vreau Credit S.R.L. constatând următoarele: Raiffeisen Bank S.A. a încălcat prevederile art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) și alin. (2) din RGPD – GDPR, ceea ce …


  Amenda pentru ca nu a facut dovada obtinerii consimtamantului

  Autoritatea Națională de Supraveghere, ANSPDCP a finalizat o investigație la operatorul Artmark Holding SRL și a constatat că acesta a încălcat prevederile art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004, coroborat cu art. 13 alin. (5) din Legea nr. 506/2004 …


  Ce riscăm în cazul unui control de la Autoritatea de supraveghere?

  În cazul unui control de la autoritatea de supraveghere, organizația riscă o amendă maxima de 20.000.000 Euro sau 4% din cifra de afaceri globală, dar dacă sancțiunile stabilite în urma investigațiilor desfășurate prevăd aplicarea de amenzi contravenționale, acestea se vor … Continuă...


  Cele mai mari amenzi aplicate în baza prevederilor impuse de GDPR

  Vă prezentăm o listă cu cele mai mari amenzi primite de Operatorii care au încălcat prevederile GDPR și au fost sanctionați de către Autoritatea de supraveghere aferentă fiecărei țări din spațiul Uniunii Europene. Autoritatea de surpaveghere ANSPDCP, în vederea asigurării … Continu�...


  Ce șanse are organizația să fie subiectul unui control din partea Autorității de Supraveghere?

  Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului General pentru Protecția Datelor, GPDR, Autoritatea de supraveghere ANSPDCP poate decide ca organizația pe care o reprezentați să fie obiectul unei investigații / control / anchete. Aceste investigații desfășurate de catre Autoritatea de … Co...